کفسابی انجمن حمایت از حقوق مردان - ماجرای ارسال فرزندان مسئولین به غرب برای تحصیل و سرافکندگی ملی

در پی افشا شدن تحصیل نوه و فرزندان برخی از افراد در صدر نظام شوکی به همگان وارد شد اما شوک عمیق تر در ارائه استدلالهایی جهت دفاع از این وضع بود. عده ای از حدیث پیامبر که اگر علم در چین هم باشد باید آنها را فرا گرفت و کسب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است استفاده کردند و البته این حیث درست ضد رفتار اینهاست و استفاده از آن در توجیه این وضعیت اسف بار بسیار حیرت آور است. بهتر است به این حدیث و نیز به روشن شدن ماهیت ارسال فرزندان مسئولین  کشوری مانند ایران به کشورهای غربی بپردازیم:
استدلال اول در ارسال دانشجو به کشورهای غربی فراگیری علوم ولو نزد کافران و انتقال آنها به کشور جهت رشد کشور است. این استدلال از سوی بسیاری از روحانیون با افتخار بیان می شود که البته نشان از عدم اطلاع ایشان در این حوزه است. و البته عدم اطلاع ایشان از اوضاع جهان به ویژه علوم و فنون جدید باعث شده تا شرع پویایی خود را از دست بدهد و جامعه عملا ضد اسلامی (و نه غیر اسلامی مثل غرب) شود. لذا باید تلاش شود تا این گونه نوشته ها به دست این بزرگان برسد و با نشر آن کمی نگاههای شرعی رو آگاهانه نمود. بالاخره فلسفه فقه و شرع ارسال احکام برای زندگی روز است و اینکه بگوییم حلال پیامبر تا ابد حلال و حرام آن تا ابد حرام وقتی معنا پیدا می کند که این حلال و حرامها با وقایع روز و با زیان روز بیان شوند. مثلا برده داری با زبان امروز نمی خواند و به همین دلیل حذف شده است هر چند که در زمان پیامبر حلال بوده است. لذا اگر تنها به سنت پیامبر رجوع شود دیگر عملا مراجع و علما محلی ار اغراب ندارند و این همان سکولاریسم جدی است که متاسفانه جامعه ما بویژه بعد از انقلاب بدان دچار شده است!!!! و برای همین است که احکامی که اصلا به زبان روز نیستند به اسم اینکه گاهی در زمان پیامبر اجرا میشدند با شدت زیاد و البته به منظور خاص اجرا می شوند بدون اینکه آنها را به روز کنند و این همان سکولاریسم است!!!!

همه ما می دانیم که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و بعضا مستعمره حدود 300 سال است که در حال ارسال دانشجو به غرب برای انتقال علوم غرب به کشورهای خود هستند تا کشورشان را آباد کنند !!!!!!! اما چرا همیشه در حال توسعه هستند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا ژاپنی که یک ملیونم کشورهای عربی، آفریقایی و ایران دانشجو به غرب نفرستاده تا این حد پیشرفت کرده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مسئله چیست؟؟؟؟؟؟؟ یا مثلا روسیه چطور در برخی علوم و فنون به رقیب غرب تبدیل شده است اما این حجم ارسال دانشجو را نداشته است؟؟؟؟ یا مثلا چطور المانی که در زمان انقلاب صنعتی انگلستان کاملا به اصطلاح عقب مانده و غیر صنعتی بود تنها با یک نسل ارسال دانشجو و با همت خود مردم از انگلستان و فرانسه آنزمان که از از وی جلوتر بودند پیشی گرفت؟؟؟؟؟؟؟؟ بالاخره این چرخه فراگیری علوم و انتقال آن به کشورهای جهان سوم چرا تمامی ندارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پس چه زمان انتقال مذکور صورت می گیرد؟؟؟؟؟؟

این سوال و شبهه خود به خود ادعای  سوء استفاده از حدیث پیامبر را در این باب روشن میسازد و اینکه این ارسال دانشجویان در عمل نه تنها اسباب توسعه یافتگی یک کشور را فراهم نمی کند بلکه برعکس به عدم توسعه یافته بودن کشور رسمیت می دهد و به این نیز رسمیت می دهد که علم تنها نزد غربیان است و بس!!!!! و ما باید از انها یاد بگیریم و بس !!!! و همین مسئله باعث شده که زبان دانشگاهها در کشورهای به اصطلاح اسلامی انگلیسی و فرانسه باشد زیرا این ها زبانهای علم اند!!!!!! اما در خود فرانسه در مدارس خود به بچه ها چینی یاد می دهند!!!!! اصرا ما مبنی بر اینکه در حال توسعه هستیم، جهان سوم هستیم باعث میشود که تا این حد تاراج شویم و این همه ثروت خرج این دانشگاههای غربی در طی چند صد سال شود و نتیجه اش شکم های گرسنه در تمام کشورهای اسلامی فراگیرنده علم که باکی از فراگیری علم از کافران ندارند بشود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! همه هم می دانیم که این ارسالها چیزی جز پر کردن جیب اجنبی ها از کیسه خلیفه نیست.

شاخص اصلی توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی دقیقا همین امر است که کدام کشور یاد دهنده  است و کدام کشور صرفا یادگیرنده(بر فرض که یادگیری در کار باشد که با توضیحات بالا آنها نیز رد می شوند) کشور می تواند در جهان حرفی بزند و خود را علمی بنامد که علم از انجا بیرون بیاید و نه اینکه وارد شود. سری به دانشگاههای اروپا و آمریکا بزنید!!!! ببینید چند درصد دانشجویان خارجی آن از کشورهای در حال توسعه هستند!!! تقریبا 90 درصد!!!! ایراد از سرافکندگی ملی و نفرت ملی است!!! ایا برای مسلمانی که اسلام را ناجی پایان جهان می خواند ننگ نیست که علم را از غرب بیاموزد اون هم این همه سال!!!!!! نتیجه اش هم عقب ماندگی هر چه بیشتر بوده است.

اگر علوم غربی را علم حساب کنیم و با حدیث پیامبر تطبیق دهیم که به نظرم این هم درست نیست، با توجه به سابقه چند صد ساله ارسال دانشجو به این کشورها، نتیجه آن در توسعه یافتگی صفر و بعضا منفی بوده است لذا از روی تجربه هم که شده دست از توجیه شرعی برای این عمل خفت بار برداریم. علوم غربی ملیونها مشکل برای بشر ایجاد کردند و ما باید آنها را رفع کنیم نه اینکه آنها را عیننا به عنوان وحی منزل یاد بگیریم و پیاده سازی کنیم!!! خودشان هم تعصب ما رو روی علومشان ندارند!!!! تنها راه پیشرفت کشور اعتماد به نفس و روحیه همکاری است که متاسفانه به دلیل اینکه یکدیگر را آدم حساب نمی کنیم و به هم احترام نمی گذاریم نمی توانیم کار گروهی که منشاء کارهای علمی است را انجام دهیم و دلیلش این است که خودمان را ادم حساب نمی کنیم. دلیلش هم عدم اعتماد به نفس است و اینکه قبول کردیم که علم نزد کافران است!!!!! و برای شاگردی کردن ابایی نداریم!!!!! اگر علم آنها علم بود الان چنین جهان وحشتناکی نداشتیم که یکی از نیازهای فطری انسان را قادر به پاسخگویی نیست. لذا ما باید مادر علم شویم و از دریوزگی بیگانگان دست برداریم. امروزه استکبار  و امپریالیسم جهانی دیگر منابع طبیعی رو غارت نمی کنند بلکه مستقیما سراغ مردم کشورهای غارت شده امدند به ویژه بعد از فروپاشی کمونیسم که دیواری در مقابل غرب بود. 

ارتباط این مطلب با این وبلاگ این است که متاسفانه درصد بالایی از این دانشجویان ارسالی دختر هستند!!!! آیا ارسال این دخترها چیزی جز رواج فمینیسم و تعویق و محال کردن ازدواج است!!! این رو هم با حدیث پیامبر جبران کنید، اگر علم هر جا بود همه چیز از جمله خانواده را هم بپاشانید و بروید یاد بگیرید!!!!! نکته بعدی تناقض حدیث پیامبر با ادعای این افراد است که ما طبق فرموده پیامبر برای کسب علم تا خود آمریکا هم می رویم!!!!!! علمی که پیامبر گفته، کسب ان بر هر زن و مردی واجب است و نه فقط بر فرزندان مسئولین و پولداران و یا عده ای که زور فکر کردن دارند (به اصطلاح نخبه نامیده می شوند). این همه فقیر در کشور که به نان شب هم محتاج هستند و مومن تر از شما هم هستند خوب این حدیث طبق استدلال شما شامل حال این ها نیز می شود پس آنها هم باید الان به دانشگاههای آمریکا بروند اما آیا می روند!!!!! بازی با احادیث هم حدی دارد!!!

همه ما می دانیم که دوران آخر زمان و دوران نزدیک به ظهور دوران جاهلیت نامیده می شوند و این مطلب در احادیث متواتر آمده است. خوب این همه ارسال دانشجویان و این همه یادگیری علم در دورترین نقاط دنیا چطور به جاهلیت فزاینده می رسد!!!!! ما سال 57 انقلاب کردیم که غرب از کشور ما برود و پا برهنه ها به نوایی برسند. چطور ضد غرب بایستیم وقتی انها را تقدیس می کنیم و مهد علم می نامیم!!!! چطور شاگرد از استاد جلو بزند و جلوی آن بایستد!!!! چطور غرب پرستی در جامعه رواج نداشته باشد وقتی مسئولین طراز اول غرب پرست هستند!!! انقلاب انقلابی می خواهد، همت می خواهد، باکری می خواهد این آفتهای انقلاب را نمی خواهد. انقلاب پابرهنه ها و اقشار زحمتکش و مسلمانان با غیرت و جان بر کف، چه شد که به زمان قاجار که مهد ارسال شاهزاده های بی خاصیت به غرب برای تحصیل بود و یا مهد تفریح شاهان بی خاصیت آن در غرب ( به اسم آشنایی با تمدن غرب) بود رسید!!!!! آنها هم دقیقا همین حرفها را می زدند و نیتشان هم مثل شما بود!!!
دوستان مطلب رو پخش کنند و اگر بعضا جایی لازم به سانسور بود اعمال نمایند اما خواهشا پخش شود. زیرا این متن در شکستن فرهنگ جاهلانه امروز به سزا است و افتخار ارسال دانشجو را به ننگ تغییر می دهد.


  • آخرین ویرایش:شنبه 21 دی 1398
نظرات()   
   
شنبه 17 فروردین 1398 09:10
دوســـــــــتان!تو رو قرآن بیاید سال جدیدی کم کاری ها رو بذارید کنار و سایت رو با مطالب کوبنده و علمی در نقد فمنیزم و تمیز دادن بین عدالت و برابری ببرید بالا!بیاید پیج اینستاگرامی فعال و اکتیو دایر کنید تو تلگرام تو فیسبوک خلاصه هر جور که میتونید جلوی رواشدن ظلم به آقایون بایستید
ولگرد
چهارشنبه 14 فروردین 1398 16:47
سال نوی همه دوستان مبارک

اینکه این سایت دچار رکود طولانی مدت شده، جای تعجبی نداره چون قبلا هم اینجور بوده...
اما چیزی که عجیبه این هستش که چرا دوستانی که پایه ی ثابت نظر دادن بودن دیگه چرا حضور فعال ندارن!!!
مانند اقایان درویش، پروین و بقیه دوستان.
محمد رسول
دوشنبه 5 فروردین 1398 17:43
سلام و سال نوتون و کل عوامل وبلاگ مبارک

و نوروزتون پیروز
دوشنبه 5 فروردین 1398 15:31
خطاب به خانم سیما
مردان ایرانی در این دوره و زمانه احمق نیستند که ازدواج کنند، ازدواج با این قوانین و هنجارهای جامعه و اوضاع و احوال فرقی با بردگی برای مردان ندارد، بروید و لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را مطالعه کنید که هرگاه زنی حتی احساس خشونت نیز کند میتواند از مرد خود شاکی شود! کمتر بر طبل ازدواج بکوبید چرا که خود شما مرد نیستید و به هیچ عنوان دغدغه های مردان را درک نمیکنید، تنها دغدغه ی شما خانواده است و تاکنون در این سایت حتی یک جمله به مشکلات مردان اشاره نکرده اید، چشم امسال شما کور شود که ما مردان رنج تنهایی را تحمل خواهیم کرد اما تن به ازدواج به قیمت ذلت و بردگی نخواهیم داد
بینام
دوشنبه 5 فروردین 1398 15:25
دوستان اقلا روز مرد، که در این کشور اسلامی تبدیل شده به روز پدر تا شامل هیچ مردی نشود و از آن طرف هم روز زن تبدیل شده به هفته زن، مطلبی پستی چیزی بگزارید،
یکشنبه 26 اسفند 1397 08:32
لز همه جا رو برداشته
چهارشنبه 8 اسفند 1397 10:40
عزیزان!آزاده نامداری باد دوست(!!!)رفته با سایت مضخرف فمنیست آنلاین مصاحبه کرده و اونجا تا تونسته باورهای مخرب فمنیستی رو تبلیغ کرده.وقتشه بریم زیر صفحه این خبر و تا میتونیم روشنگری کنیم و این دجال لچک بسر رو بشونیم سرجاش!
دوشنبه 6 اسفند 1397 15:19
دوستان!بیاید ما مطالب تحلیلی و دقیق و موشکافانتون سایت رو آپ کنید خواهشا!ماشالله تا دلتون بخواد مظاهر تقابل عدالت و انسانیت با تفکرات التقاطی فمنیستی در جامعه ما وجود داره پس چرا در برابرشون سکوت میکنیم؟!؟
rs
پنجشنبه 2 اسفند 1397 18:31
چرا یه مدت دیگه مطلب جدید در سایت قرار نمی دید؟ منتظر هستیم
زن کونلیس
پنجشنبه 25 بهمن 1397 17:22
هیچ چیزی از لز زیباتر نیست. اگر شما مردای لعنتی نبودید زنهای بیشتری با ما لزها ارتباط برقرار میکردن.جنبش فمینیسم تنها جنبش همجنسخواهانه ای است که رمز موفقیت ماست
پسران کوروش
دوشنبه 22 بهمن 1397 21:47
تمدن ایران از دو سو تهدید می شود از یک سو فمنیسم واز سوی دیگر تجزیه طلبها اگر برای ایندو چاره جوی نشود تمدن ایران به خطر می افتد
دوشنبه 15 بهمن 1397 08:41
همجنسبازی زنان
سیما
سه شنبه 9 بهمن 1397 19:14
بله به نظر بنده هم باید متریالیسم و سیستم سرمایه داری فروپاشی بشه تا انسان حقیقت زندگی رو پیدا کنه. و به خانواده که مهمترین نهاد اجتماعی و دارایی انسان هست اهمیت ویژه بده و حاضر بشه هر چیزی رو فدای اون بکنه
به محمد رسول
پنجشنبه 4 بهمن 1397 18:20
در دهه های اخیر پلیس و ارتش و نیروهای مسلح و اخیرا سپاه جایگزین مردها شدند یعنی رک بگم دولت و سیستم ما فوق حکومتی میخواهد جای مرد را برای زن بگیرد. متاسفانه این روند روز به روز تشدیدی یافته است و دلیل اقت مردانگی یا ضعف مردانگی همین است بخصوص اینکه این جایگزین نامشروع نام شرعی و اسلامی رو هم به روی خودش گذاشته. باید میلیتاریسم فروپاشی شود تا سرنوشت خانواده و بشر به دست خودش بیفتد و هر یک فطرت گمشده خود را پیدا کنند.
محمد رسول
سه شنبه 2 بهمن 1397 12:49
مشکل مردان همینه که ذاتن دلسوز و از خود گذشته هستن و بیشتر از اینکه به فکر سعادت و کمال خودشون هم گاهی باشن به فکر اطراف و اجتماعشونم و ... هم هستن ولی همون اجتماع به هیچ وجه به فکر مرد نیست یا حداقل به غیر همین وبلاگ شما و دیگر وبلاگهایی که حرفی از مردان میزنن بنده تا حالا ندیدم و نشنیدم و دیگه هیچ بخشی یا ارگانی از مردان و مردتنگی سخنی بگه یا ارزشی بده

این درست نبود که به خاطره مرد بودنم و احترام به عرف و هویت اسلامی و ایرانیم بعد خدمت راه ادامه تحصیل رو ول کردم و رفتم سراغ کار تا اصل نظام خلقت که حداقل در این دنیا ازدواج باشه رو بتونم برای خودم و ... فراهم کنم که در آخر به بی سوادی و دیگر مفهومی که پشتش میاد بعد از این کلمه در افکار عمومی متهم بشم

ای کاش زودتر متوجه میشدم که دیگه مرد بودن و مسلمان و اخلاقمدار رفتار کردن دیگه خریداری نداره در این روزگار کشورمون

شما هم بیشتر رو نوجوانان پسر تمرکز کنید و حداقل بیدارشون کنید تا بفهمند که مرد بودن هندونه زیر بقل گذاشتنی بیش نیست و این کشور دیگه به مردیو مردونگی احتیاجی نداره

و یالهایه شیر رو باید تراشید و چون روباه به دمش وصل کرد که این روزگار روباه صفت مبخاد نه شیر بیشه و ازدواج رو از سرشون بندازید تا حداقل از خودشون غافل نشن و اون دنیا رو از دست ندن ( اگر آخرتی باشه )

در پناه خودتون باشید
یکشنبه 9 دی 1397 13:40
در کلام آقایان امریکا شیطان اکبر و نماد استکبار و دنائت طبع است؛باشد اصلا ما خدمات بی بدیل امریکائیان به جامعه بشری برای رهایی از عقب ماندگی را نادیده میگیریم و میگوئیم حرف شما قبول(!)پس لطفا توضیح بفرمائید چرا وزیر امور خارجه فعلی شما که عاشق روسیه و اروپاست برای ادامه تحصیل بجای نیویورک به مسکو نرفته؟؟!!چرا کامپیوتر و اینترنت و توئیتر امریکای شیطان صفت برای ترویج و تبلیغ باورها و اهداف شما عالی و پاک میشود؟؟!!
سیما
جمعه 7 دی 1397 21:14
مقاله خوب و بروزی هست. اینجا چند مسیله مطرح میشه اول اینکه حدود 50 60 سال پیش تحصیل در خارج واقعا بهتر از ایران بود و سطح علمی بالاتری داشت ولی الان تمام مقالات و نرم افزارها و ... در اختیار همه هست و ملاک فارغ التحصیلی در مقطع دکترا بر مبنای تعداد مقالات آی اس آی هست. پس فرق نداره که کجا تحصیل می کنی و به خود فرد بستگی داره. پس این هزینه های دلاری گزاف و دوری از خانواده و تنها بودن ارزش نداره.
بعد هم اینکه به نظر من این روز روز تحصیلات عالیه به شرطی به درد میخوره که کار بعدش برات تضمین شده باشه وگرنه اینکه تحصیل منی به امید اینکه بعدا کار خوبی گیرت بیاد به درد نمیخوره و ممکنه تو ذوقت بخوره
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها
html] [/html]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات