کفسابی انجمن حمایت از حقوق مردان - اهداف کمپین فمینیستی «بسوی تغییر چهره مردانه مجلس» چیست؟

فمینیست ها پیاده نظام ارتش فراماسونری و دجال هستند. آنها بودجه های کلانی از دولت های خارجی می گیرند و ایده های جنسیت گرای خویش را دنبال می کنند. سال ها پیش که تعداد دانشجویان پسر از دانشجویان دختر دانشگاه ها بیشتر بود، طرحی را در مجلس تصویب کردند که مقدار کفی برای ورود زنان و دختران در دانشگاه ها و رشته های دانشگاه های دولتی اختصاص یابد. بر همین اساس، حتی اگر پسرها باهوش تر نیز باشندحداقل تعداد مشخصی دختر به کلاس های درس راه خواهند یافت. حالا فمینیست ها با حمایت فمینیست های دولتی طرح جدیدی پیاده سازی کرده اند. آنها با الگوگیری از تجربه موفق تبعیض جنسیتی مثبت در پذیرش دختران در کنکور سراسری که در نهایت باعث اختصاص 60 تا 90 درصد کرسی های دانشگاه های دولتی به زنان و دختران شد درصدد هستند تا با ایجاد یک تبعیض جنسیتی دیگر، این مدل را در مجلس شورای اسلامی پیاده کنند. آنها امید دارند تا با این رویکرد، افرادی که علیه ارزش های دینی و سنت رسول خدا(ص) قیام کرده اند را با ظاهر موجه (با چادر برای زنان و با عبا و عمامه برای مردان) به مجلس راهی کنند تا جامعه را منطبق اهداف شیطانی خویش مدرن سازی و دین زدایی کنند.  

فمینیست ها پیاده نظام جریان ضد انقلاب هستند. آنها از سوی تمام رسانه های ضد انقلاب و ضد اسلام حمایت رسانه ای می شوند. جریان های اصلاح طلبی و اصولگرایی که دو جریان فاسد در کشور ما برای مشغول کردن مردم به جنگ زرگری و انتخاباتی است نیز با این موج همراهی کرده اند و هیچ یک از رسانه های اصولگرا در برابر فمینیست ها و طرح جدیدشان موضع گیری نکرده اند. این به خوبی نشان می دهد که درد رسانه های کشور -اصولگرا و اصلاح طلب- درد و غم قدرت است و نه درد دین و ارزش های دینی.

در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا و آمریکا که مهد و مادر فمینیسم و صادر کننده آن به کشورهای دیگر است، زنان حضور بسیار ناچیزی در کابینه دارند فمینیست های ایرانی، اینبار افغانستان را الگوی خویش قرار داده اند و با الگوگیری شیوه اجرا شده در افغانستان در صدد سوق دادن زنان و دختران به مجلس هستند. نگاهی به اتحادیه اروپا نشان می دهد که اکثر اعضای آن را مردان تشکیل می دهند و زنان حضور ناچیزی در مسند قدرت کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا دارند. با این وجود فمینیست های بی دین و خائن ایرانی که هدفی جز استحاله فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی را ندارند هر ازگاهی ایده جدیدی را مطرح می کنند.

اخیرا این جریان، طی برگزاری جلسه ای بیانیه ای صادر کرده که اسامی خبرنگاران و روزنامه نگاران روشنفکر زیادی در آن خودنمایی می کند. افرادی که در روزنامه های متصل به افراد ثروتمند و صاحب قدرت در کشور هستند و ابدا دغدغه آرمان های اسلامی و انقلابی کشور اسلامی مان را ندارند.    

فعالیت گسترده فمینیست ها برای نفوذ به کرسی های بالای کشور در حالی صورت می گیرد که با حمایت کامل جریان فراماسونری در بین مسئولین همراه است. با این وجود رسانه هایی همچون خبرگزاری فارس و خبرگزاری مهر و خبرگزاری های صدا و سیما (باشگاه خبرنگاران جوان و روزنامه جام جم) ابدا در برابر این تبعیض جنسیتی جدید موضع گیری و روشنگری نکرده و نمی کنند. زیرا بدنه زنان حاضر در تحریریه این رسانه ها افرادی هستند که روشنفکر بوده ابدا دغدغه دین و انقلاب ندارند و احساسات و مکر زنانه شان بر تعقل و خردمندی و فهم اسلامی و انقلابی غلبه دارد. با این وجود شخصیت های مرد جریان های اصولگرا و اصلاح طلب، همگرا با این جریان سازی، هیچ ایده و طرحی برای مقابله و خنثی سازی طرح های پلید فمینیست ها مطرح نکرده و نمی کنند. آنها در موارد متعددی با خواست این جریان ها همراهی می کنند. همین مسئله به خوبی نشان می دهد جریان های سیاسی کشور ها تشنه قدرت هستند و اگر در مسائل سیاسی دم از انقلاب و ولایت می زنند فقط برای عوام فریبی است و در باطن سیاست «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو» را پیگیری و پیروی می کنند.

این همه در حالی است که زنان دولتی از جناح روشنفکر، کارنامه ضعیفی از خود به جا گذاشته اند که نمونه بارز آن در افرادی مثل خانم مولاوردی (عدم توجه به خانواده و زنان خانه دار و افزایش جمعیت) و خانم ابتکار (آلودگی هوا، منقرض شدن نسل حیوانات، از بین رفتن جنگل ها) مشهود است. 

دروغگویی در ذات فمینیست هاست. فمینیسم یک فرقه ضاله است که بر مبنای دروغگویی استوار شده است. بررسی مطالب ذکر شده توسط پژوهشگران فمینیست نشان می دهد که آنها از هر موضوعی به نفع جنسیت خویش بهره برداری می کنند. ما به چند مورد از مغلطه های آنها در زیر اشاره کرده و پاسخ داده ایم:


1. آیا حضور زنان باعث فساد کمتر می شود؟   
بر هیچ انسان عاقلی پوشیده نیست که پشت هر مرد کلاهبردار، خبیث، ثروتمند و فاسدی یک زن همگرا با وی نیز وجود دارد. آنچه در کشورهای اروپایی باعث کاهش فساد شده است اصلاح مدل های اقتصادی و قوانین سخت گیرانه علیه فساد بوده است. ولی فمینیست ها می خواهند چیزهای بی ربطی را به هم ربط دهند و نتیجه دلخواه خودشان را بگیرند. امروز افغاستان که بخش عمده ای از نمایندگان مجلس آن را زنان تشکیل می دهند دچار مفاسد بزرگ دولتی است و جالب این است که فمینیست ها، طرح افزایش حضور زنان در مجلس را از این کشور عقب افتاده درگیر فساد الگوبرداری کرده اند.     

2. دولت تعهد داده که حداقل نمایندگان زن مجلس 30 درصد باشد!    
یکی دیگر از مغلطه های فمینیست ها اشاره تفاهم نامه ای است که در دولت روشنفکر آقای خاتمی با سازمان ملل عقد شده است. بر اساس این تفاهم نامه که به هیچ عنوان تعهد آور نیست از کشورها خواسته شده که 30 درصد مجلس خودشان را به زنان اختصاص دهند. در اینکه برنامه های سازمان ملل فمینیستی و غیر اسلامی و صهیونیستی است شکی نیست. ولی چیزی که اینجا جالب است استدلال فمینیست هاست که به عنوان وکیل مدافع و سرباز پیاده سازمان ملل صهیونیستی ظاهر شده اند. از نظر فمینیست ها، تمام قطعنامه های سازمان ملل نیز باید اجرا شود چون ایران عضو آن است! این حرف فمینیست ها، به نوعی همگرایی و همنوایی آنها با سازمان ملل و ارگان های صهیونیستی را نشان می دهد.

3. اگر زنان روی کار بیایند 50 درصد خشونت ها کم می شود!    
یکی از فمینیست ها ادعای جالبی مطرح کرده است. از نظر وی، اگر زنان در مجلس و دولت روی کار بیایند از خشونت ها کاسته می شود. کافی است در این عبارت اندیشه کنید. آیا کشور و حکومت ما خشونت گرا است؟ مطمئنا چنین نیست! آیا کشور و حکومت ما جنگ گراست؟ مطمئنا چنین نیست. پس منظور فمینیست ها چیست؟ بلی. منظور فمینیست ها حذف مقاومت نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در برابر اسرائیل، آمریکا و دولت های شیطانی است. آنها می خواهند تا کشور ما به یک کشور سرسپرده و تسلیم تبدیل شود. هر جا آنها حرفی از خشونت زنند منظورشان مقاومت مردم مومن بر آرمان هایشان است و هدف آنها دور کردن مردم از آرمان های حسینی و عاشورایی شیعیان ایران است. همچنین می توان به جرئت گفت که از زمانی که فمینیسم در کشور ما شیوع پیدا کرده است روز بروز بر آمار خشونت های خانوادگی افزوده شده است. لذا فمینسم خود مروج خشونت است نه کاهش دهنده آن.

4. زنان شایستگی دارند!     
عبارت مضحک دیگری که بارها از سوی فمینیست ها عنوان شده مطلب شایستگی زنان است. آنها با اشاره به حضور 60 درصدی دختران در دانشگاه ها می خواهند این ادعا را بیان کنند که زنان شایسته هستند. این در حالی است که وجود قوانین سخت گیرانه مثل سربازی برای پسران باعث شده که بسیاری از آنها نتوانند به دانشگاه راه یابند. همچنین وجود دانشگاه ها و رشته های کاملا زنانه (مثل راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی دخترانه در هر استان) نمونه هایی از تبعیض بر علیه پسران است که باعث حضور بیشتر دختران در دانشگاه ها شده است. ضمن اینکه ادعا شده که هم اکنون وزارت علوم، برای پسران تبعیض مثبت در نظر می گیرد که کاملا دروغ بوده و مصداق توهین و ضدیت با پسران است. چون اگر ادعا شده که این قانون وجود دارد پس چرا بین 60 تا 90 درصد رشته های مختلط دانشگاه های روزانه را دختران گرفته اند؟ و اگر چنین نیست چرا چنین رویکردی نسبت به پسران و مردان دارند و به دنبال ارتقای سطح علمی مردان با تصویب قوانین مشابه (مثل همین طرح 50 نماینده زن برای مجلس) نبوده و نیستند و در برابر آن موضع گیری می کنند؟ در جامعه ایرانی، بر دوش پسران، مسئولیت های مالی و قانونی تعریف شده که همین محدودیت ها مانع از تحصیل و فراغت وقت پسران و مردان برای تحصیل در دانشگاه می گردد ولی دختران هیچ یک از این دغدغه ها را ندارند و بدون دغدغه خاصی بارها در کنکور شرکت می کنند و به خرخوانی می پردازند. از طرف دیگر این سوال وجود دارد که اگر زنان شایستگی دارند چرا نتوانسته اند در طول تاریخ پادشاه یا وزیر شوند؟ چرا نتوانسته اند امروز بخش عمده کاندیداها را شامل شوند و به دنبال ایجاد و تصویب قوانین تبعیض آلود هستند؟ چرا نتوانسته اند در بین مصلحین و بزرگان هر جامعه ای حضور داشته باشند و امروز نیز که فعالانه در جامعه حضور دارند به دنبال خودخواهی های جنسیتی خودشان هستند؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
در زیر، متن کامل بیانیه فمینیست ها را که از سایت ها و رسانه هایشان گرفته شده است ذکر نموده ایم تا پژوهشگران ضد فمینیسم با طرح ها و برنامه های این جریان آشنا باشند:    
نکته قابل توجه در این نشست این است که اکثر شرکت کنندگان زن و دختر این برنامه، پیرزن یا دخترانی پژمرده هستند که به دلیل نداشتن ظاهر جذاب برای بینندگان از یک مجری زیبا چهره و آرایش کرده که بخش عمده ای از موهای خود را نیز بیرون ریخته است استفاده شده است تا اندکی نگاه بینندگان را به این افراد بهبود بخشد! ما نیز برای پیشگیری از حواس پرسی مخاطبان، تصویر این منشی را در همه تصاویر -به جز تصویر اول- محو کردیم.   


Image
در جهان امروز، خواهرانِ ما در بسیاری از کشورهای جهان، یک‌پنجم (۲۰ درصد) صندلی‌های مجلس‌ را در اختیار دارند، اما برای افزایش این تعداد و کسب یک‌دوم (۵۰ درصد) صندلی‌های مجلس بی‌وقفه تلاش می‌کنند. خواست زن‌ها فقط اشغال صندلی‌ها و استفاده از مزایای نمایندگی مجلس نیست بلکه هدف آن‌ها نظارت بر روند قانونگذاری است. زیرا هیچ قانونی نباید به صورت یک‌طرفه، بدون توجه به حقوق انسانی و اجتماعی زنان، به تصویب برسد. زنان در بسیاری از کشورهای جهان برای حقوق برابر و انسانی خود می‌کوشند و هر روز تعدادشان در مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری افزایش می‌یابد.
اما ترکیب فعلی مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای است که فقط ۳ درصد نمایندگان آن را زنان تشکیل می‌دهند. یعنی؛ مجلس تقریباً در انحصار مردان است. پس جای تعجب نیست که در مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور ما پیوسته نوای ناساز با حقوق برابر و انسانی زنان به گوش می‌رسد و ما با انفعال شاهد تصویب قوانینی هستیم که به جای توانمند کردن زنان،روزبه‌روز آنان را ناتوان‌تر می‌کند. زنان نیمی از جمعیت‌ کشورند و ترکیب مجلس باید به گونه‌ای باشد که بتواند قشرهای مختلف جامعه را نمایندگی کند. مجلس نباید در انجصار مردان باشد.
از این پس باید نمایندگانی را راهی مجلس کنیم که با حقوق انسانی و برابر برای زنان و همۀ شهروندان موافق‌اند. از همین روست که «کمپین پیش به سوی تغییر چهرۀ مردانه مجلس» را به راه انداخته‌ایم تا خواست «حداقل ۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب» در مجلس دهم را در میان افکار عمومی مطرح کنیم. زنان مسئولیت‌های مهمی را در همۀ سطوح جامعه از خانواده گرفته تا عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برعهده دارند. اکنون زمان آن است که جایگاه زنان در قوانین، با توجه به میزان مسئولیت‌هایشان، تغییر کند.
افزایش مشارکت در قانون‌گذاری و مدیریت سیاسی، مطالبۀ بر حقی است که در اصل بیستم قانون اساسی نیز تصریح شده و در آن آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
از سوی دیگر یکی از اهداف «توسعه هزاره» که سند آن را در سال ۱۳۷۹ سران کشورها امضا کردند (و در سال ۱۳۸۴ نیز با حضور رئیس جمهوری ایران در اجلاس سران، بار دیگر دولت ایران بر آن مهر تأیید زد) برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است؛ اهداف سند توسعۀ هزاره باید تا سال ۱۳۹۴ توسط کشورهایی که آن را امضاء کرده‌اند محقق شود. در «نقشۀ راه» این سند که «کوفی عنان» دبیر کل وقت سازمان ملل آن را پیشنهاد داده، به صراحت آمده است که همۀ کشورهای امضاءکنندۀ‌ سند هزاره ـ از جمله ایران ـ باید تا سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۳۰ درصد کرسی‌های مجالس‌ خود را به زنان اختصاص دهند. پس چگونه است که دولت‌مردان ایران نسبت به سندی که آن را امضاء کرده اند، پایبندی نشان نمی‌دهند؟
 
پیش به سوی حضور فعال زنان در مجلس دهم   
ما به پشتوانۀ تجربۀ بیش از یکصد سال تاریخ مبارزات زنان در ایران برای دستیابی به حقوق اجتماعی و قانونی خود و سایر شهروندان، می‌خواهیم از طریق پیشبرد اهداف این کمپین مسئولان را واداریم که نه فقط به لایه‌های رأس هرم قدرت، بلکه به گروه‌های مردمی و اقشار حاشیه‌ای نیز پاسخگو باشند و اگر در صدد جلب آرای زنان‌ هستند باید آنان را در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نیز سهیم کنند.
ما می‌خواهیم بگوییم که:
– در سخت‌ترین شرایط هم می‌توان امید به تغییر داشت.
– در همه حال، می‌توان شهروندی تأثیرگذار و مثبت بود.
– و فضای عبوس و مردانۀ سیاست را می‌توان فضایی با طراوت و چندصدایی کرد.
تحقق این اهداف، بستگی به این دارد که ما تا چه اندازه بتوانیم از حداکثر ظرفیت، هوشیاری و جسارت آزمودن راه‌های گوناگون بهره ببریم. تجربه نشان داده است که هر فضا و روزنه‌ای که زنان واگذاشته‌اند، بلافاصله با حضور «زن ستیزان» فتح شده و در نتیجه زندگی یکایک زنان کشور را بیش از پیش دستخوش تبعیض‌ها، محدودیت‌ها و رفتارهای خشونت‌بار کرده است.
پیروزی و شکست این حرکت، به یکایک ما زنان در هر کنارگوشه این کشور بستگی دارد. به زنانی بستگی دارد که با همه وجودشان معتقدند: « ما با هم می‌توانیم، اگر بخواهیم.»
از این‌رو، برای پیشبرد اهداف این کمپین، سه کمیتۀ زیر تشکیل خواهد شد: ۱ – «من کاندیدا می‌شوم.» ۲ – «۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب» ۳ – «کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز»   
۱ – «کمیتۀ من کاندیدا می‌شوم»: حق انتخاب کردن کافی نیست، حق انتخاب شدن می‌خواهیم
محور فعالیت این کمیته «حق انتخاب شدن» است. زیرا، با توجه به موانع عظیم و بی‌شماری که در برابر زنان قرار دارد، برای ورود حداقل ۵۰ زن برابری‌طلب به مجلس، باید هزاران زن که به عدالت و برابری حقوقی میان زن و مرد باور دارند خود را کاندیدای نمایندگی مجلس کنند.   
اعضای این کمیته دو هدف دارند: تشویق زنان هموطن برای نامزد شدن در انتخابات و پشتیبانی از نامزدهای برابری‌خواه. فعالیت‌های این کمیته به شرح زیر خواهد بود:
ـ شناسایی زنان توانمند از درون جامعه و از میان اصناف گوناگون و تشویق و حمایت از آنان برای نامزد شدن در انتخابات مجلس.
– یاری جستن از کلیۀ تشکل‌های غیردولتی برای معرفی زنان توانمند به این کمپین
ـ برگزاری کارگاه‌هایی در بارۀ حقوق زنان و عرف پارلمانی برای نامزدهای داوطلب.
ـ نگارش لوایحی برای تبعیض‌زدایی از قوانین موجود به کمک وکلا و حقوقدانانی که با این کمیته همراهی می‌کنند، تا در صورتی‌که زنان برابری‌طلب به مجلس راه یافتند، بتوانند با سرعت بیشتری فعالیت خود را برای پیشبرد منافع زنان آغاز کنند.
ـ تشویق و مذاکره با احزاب و جمعیت‌های مؤثر در انتخابات برای آنکه تعداد کاندیداهای زن را در فهرست‌‌های انتخاباتی خود افزایش دهند.
ـ برگزاری برنامه‌های هنری و فعالیت‌های فرهنگی-تبلیغاتی برای معرفی و شناساندن نامزدهای زن به افکار عمومی.
۲ – «کمیتۀ ۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب»
ما کمیتۀ «۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب» را برای «تغییرچهرۀ مردانه مجلس» تشکیل می‌دهیم. محور فعالیت این کمیته تبلیغ ۵۰ کرسی برای زنان در مجلس دهم در میان افکار عمومی است. آنان که خواستار کرسی‌های بیشتری برای زنان برابری‌طلب‌اند، می توانند این خواست را در جامعه رواج دهند. در این کمیته طرح‌های مختلفی سازمان داده خواهد شد، از جمله:
– اجرای طرح آیا باید مرد باشم که به مجلس بروم؟»
– اجرای طرح «صندوق خواسته‌های زنان از مجلس».
– اجرای طرح «هر زن ایرانی برابری‌طلب، یک ستاد»
– تهیۀ فیلم و کلیپ تبلیغاتی برای ترویج خواست ۵۰ کرسی برای زنان در مجلس.
– برگزاری مسابقۀ طراحی پوسترهای تبلیغاتی برای تبلیغ به نفع ۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب     

۳ – «کمیتۀ کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز»: به کاندیداهای زن ستیز رأی نمی‌دهیم
در کمیتۀ «کارت قرمز»، ما کارنامه و عملکرد کاندیداهای احتمالی مجلس را برای افکار عمومی تشریح خواهیم کرد تا رای‌دهندگان بدانند چه کسانی را باید به مجلس بفرستند. به منظور پیشبرد اهداف این کمیته، تلاش خواهیم کرد که زندگی و سخنان تک‌تک کاندیداهای مجلس را بررسی و سخنرانی‌های انتخاباتی‌شان را رصد کنیم و به افکار عمومی گزارش‌های هفتگی بدهیم. همچنین می‌کوشیم که طرح‌های زیر را در این کمیته به اجرا درآوریم:
– پرسش از کلیۀ کاندیداها دربارۀ مسائل زنان و طرح‌‌هایی که در مجلس قبل در مورد زنان به تصویب رسیده است.
– مصاحبه با همسران یا دختران کاندیداهای مرد     
پیش به سوی مجلسی مدافع حقوق زنان
در آخر اینکه در چهارماه آینده و تا زمان تعیین صلاحیت کاندیداها، همراه با کسانی که به این کمپین می‌پیوندند، تمام تلاش‌مان را برای پیشبرد اهداف این کمپین انجام خواهیم داد. امیدواریم نظارت استصوابی سد راه نامزدهای زن و مرد برابری‌طلب نشود.    
جمعی از فعالان جامعه مدنی زنان
Image
امضاء کنندگان اولیه کمپین(به ترتیب حروف الفبا):
آمنه رضایی / آدینه مرادعلی بیگی / آیدین طوافی / اکرم نقابى / الهه صدری / اطهر هادیان / بنفشه جمالی / بهناز زینالى / پردیس عامری / پریسا ابن یامینی / پویا فیاض / تینا آزموده / تینا سپاس / ثریا عزیزپناه / حمیده ابراهیمی / حوری خانپور / خدیجه اصغری / ریحانه فرزانه / زهرا ربانی املشی / زهرا رحیمی / زهرا عزتی / زهرا محمدی / زهره اکرمی / زهره معینی / ژاله شادی طلب / ژیلا مکوند / ژیلا موحد شریعت پناهی / ژینوس سبحانی / سارا افتخاری / سارا باقری / سعادت پیرانی / سها مرتضایی / سیمین بهادری / سیمین کاظمی / شهلا اعزازی / شهلا فروزانفر / شهلا لاهیجی / شهناز اکملی / شیما قوشه / شیوا نظرآهاری / صبا شعردوست / صدیقه کنعانی / صغرا کریم الدینی / طاهره احمدی دستجردی / طاهره نقی ئی / عالیه مطلب زاده / عسل صابر وحید / فاطمه خرمی / فاطمه میمندی / فاطمه نیلی / فتانه عبدالحسینی / فرزانه جلالی / کبری پارساجو / کیمیا اخوان / کیمیا موسویان / گلاله بهرامی / گیتی اسداللهی / لی لی ارشد / محبوبه کوهستانی / مرضیه وفامهر / مریم الیاتی / مریم جوادی / مریم خلیل نژاد / مریم نورائی نژاد / مژان فدایی / مستانه سید نژاد / معصومه دهقان / منیژه رئیسی / منیژه موذن / مهتاب نوری / مهدیه گلرو / مهناز محمدی / مهین اربابی / ناهید توسلی / ندا مستقیمی / ندا ناجی / نوشین احمدی خراسانی / نیره توکلی / هلن دافین / هما اسداللهی
Image
یازده آبان ماه ۱۳۹۴: اسامی ۳۰۰ تن از کسانی که در هفته اول آغاز به کار کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” به آن پیوستند (به ترتیب حروف الفبا)

آذر برکه / آذر نجفی / آذین رضاییان / آرامه خواجوند / آرزو بهاروند / آرزو قلی نژاد / آزاده دواچی / آسو جواهری / ابراهیم اصغرزاده / احمد فشخورانی / اعطو السادات هاشمی / اعظم خاتم / افسر موموندی کاظمی / النا تبریزی / الناز محمدی / الهام دیندار / الهام ملک زاده / الهام میرزاده / الهام وحیدی / الهه ایمانیان / الهه قلی زاده / امیر فارسیجانی / اندیشه جعفری / انسیه باروتی / انیس ناصری / ایمان معماریان / باربد بهروان / بلال مرادویسی / بنفشه رنجی / بهار داعی / بهار مفخم / بهرام چهاردهی / بهرام رشیدیان / پارمیدا عطاری / پرستو اله یاری / پرستو فخاریان / پرنیان رحیمی / پرهام میثاقیان / پروین ضرابی / پریسا اکبرزاده / پوران پنبه چی / پیروز کلانتری / ترانه امیرتیموری / توحید خاوردوست / ثمین رشیدبیگی / جواد موسوی خوزستانی/ جواد نیازی / حجت نارنجی / حسن اکبری نیا / حسن یوسفی اشکوری / حسنیه نجفی / حسین ترکاشوند / حسین سربندی / حسین صفری / حمید دیانی / حمیده رجب زاده / حمیرا فرمانی / خجسته جعفری / راضیه (پری) نشاط / راضیه بیرونی کاشانی / ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺭاﺩ / رحمان جوانمردی / رخشان بنی اعتماد / رقیه ساروقی فراهانی / روژان مظفری / روژیار حسینی / رویا پاکزاد / ریحانه حسینی / زارا امجدیان / زهرا حکمتیان / زهرا دل پیشه / زهرا رستگارنیا / زهرا رضایی / زهرا ریخته گران / زهرا زارع / زهرا زرگرزاده / زهرا محمدزالی / زهرا محمدی / زهرا نوعی / زهرااسلامی / زهرا زارع / زهرامعینی / زهره طراوتی / زهره علینورى / زهره میرسپاسی / زویا نیک / زیبا میرحسینى / زینب راهداری / سائده سعیدی فرد / سارا آرین مهر / سارا بهشتی لنگرودی / سارا پویان فرد / سارا خسروآبادی / ساری نورمحمدی / سپیده جدیری / سپیده رحمانیان / سحر خسروانی / سحر دیناروند / سحر مرانلو / سحر مفخم / سحر موسوی / سعیده رجامند / سعیده اسلامی / سعیده منتظری / سمانه خادمی / سمانه مرتضوی گازار / سمانه موسوی / سمیرا حسن زاده / سمیرا مصطفوی مندی / سمیه احمدوند / سمیه بهادری / سمیه رشیدی / سمیه شهریسوند / سمیه کریمیان / سهیلاصمدی / سوده رضاقلی / سولماز کریمی / سونیا مرزآرا / سید مرتضی علم الهدی / سیده شیرین وفاییان / سیامک فرید / سیاوش رضایی / سید رضا حسینی / سید مهدی حسینی / سیده عاطفه حسینی / سیده نسرین حسین پور / سیما باقرپور / سیما رحیمیان / شاهین باقری / شراره عبدالحسین زاده / شعله بهاری نژاد / شمیم شرافت / شهپر بامداد / شهناز رمارم / شیرین فامیلی / شیما تدریسی / شیما صیدی / شیرین برق نورد / شیرین سلدوزی / شیرین کریمی / شیلا عادل احمدیان / صبا جهانبخش / صدف چمنی / صفورا مدرس / طاها وفائی نژاد / طاهره جوهرچی / عاطفه جامیری / عالیه روحی / عباس ملکی / عشرت السادات رضوی / عفت السادات کوچکی / على طالبى / علی پیروی کیا / علی فتوتی / علی فردی / علی کلائی / علیرضا علی پور / غزال بزرگمهر / غزال مرادی / غزل حضرتى / غزل معصوم شاهی / فائزه حاج حسینی / فائزه منقش / فاطمه ثابتی / فاطمه جعفری / فاطمه فرهنگ خواه / فاطمه فریدونی / فاطمه قربانی / فاطمه محمدیان / فاطمه همدانیان / فتانه صادقی / فرانک قهرمان پور / فرح توکلی / فرح ناز فروهر / فرحناز محمدی / فرشاد اسود / فرناز دزفولی / فرناز کمالی / فرنگیس بیات / فروغ رضایی / فریده حمیدی / فریده خسروشاهی / فریبا جعفری / فریبامطلب زاده / فریبرز سبحانی جید / فرید نادری / فهیمه میرى / فهیمه رضایی / فهیمه سلطانی / فواد شمس / فیروزه فیروز / قدسی السادات امیرکیایی / کبوتر ارشدی / کاوه رضائی شیراز / کبری پارساجو / گلاله وطن دوست / گلتا حسین پور اصفهانی / گندم احتشام / لیلا اسدی / لیلا کرمی / مانیا محقق / متیژه خانگلدی / مجید دری / محبوبه کرمی / محبوبه رحیم پور / محمد بازافکن / محمد ثنائی / محمد هادی ملکیان / محمدرضا حاجى على گل / مرتضی اسماعیل پور / مرجان افشار / مرضیه لهراسبی / مرضیه نشاط / مریم جعفریه / مریم اکبری / مریم سادات شمشیری / مریم سروش / مریم صابری / مریم فتاحی / مریم مقدم / مریم میلانی / مسعود فرحزاد / مصطفی کریمخان زند / مصطفی نیلی / معصومه علیمرادی / ملکه ابراهیمی / ملوک عزیززاده / منصوره شجاعی / منوچهر ایلخانی / منیژه فتحی / مهدی فرشی / مهدیس پویا / مهدیه معین / مهرناز زعفرانچی / مهسا اسدالله نژاد / مهسا صباغی / مهساجزینی / مهسا یدالهی / مهناز بزرگیان / مهناز علیپور / مهنوش حسینی / مهنوش صمدی / مونا میری / مینا بیگدلی / مینا تراب زادگان / میترا پریدار / میترا سخامهر / میترامعدنی / میم پیشوایی / مینا اورنگ / مینا سخامهر / مینا کشاورز / مینو اسدی / مینو حیدری کایدان(کیامان) / میهن فرهنگیان / نادیا ذابحی / نادیا فرهادی / ناهید خیرابی / ناهید کوه شکاف / ناهید نوروزی / نجمه شهبازی / نرگس شفیعیان / نرگس غروبی / نسترن اسدی / نسرین ناصری / نسرین حسین‌زاده / نسرین مقدم / نسیم حسینی / نصرت انصاری / نفیسه محمدپور / نوشین عرجونی / نوشین رضایی / نوشین محمدزاده / نیلوفر هاشمی / نیلوفرجعفری / هادی ابراهیمی سنائی / هدی رمضان نیا / هنگامه هویدا / یاسمن امیرکیائی / یاسمن آرنگ / یاسمین حسینی / یاشار تاج محمدی / یاشار کاظمی / یزدانیان فردوس

کمپین “زنان به زنان رای میدهند” که در مشهد تشکیل شده نیز به جمع امضا کنندگان کمپین تغییر چهره مردانه مجلس پیوست.   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Image
گزارش سایت مدرسه فمینیستی از جلسه «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس»:   

کانون شهروندی زنان: روز گذشته پنجم آبان 94 جمعی از فعالان مدنی و زنان در دفتر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، نشست مطبوعاتی برای رونمایی از طرحی برای انتخابات مجلس آینده «با محوریت زنان» برگزار کردند. در این مراسم که از کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» رو نمایی شد، شیما قوشه، وکیل دادگستری و عضو کانون شهروندی زنان، مجری برنامه بود و خانم ها شهلا لاهیجی (مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، پژوهشگر مسائل زنان)، شیوا نظرآهاری (فعال حقوق زنان و عضو کانون شهروندی زنان)، دکتر ژاله شادی طلب (جامعه شناس، و مدیر گروه پیشین مطالعات زنان دانشگاه تهران)، ثریا عزیزپناه (فعال حقوق کودکان و کاندیدای پیشین در مجلس ششم)، زهرا ربانی املشی (قرآن پژوه و فعال مدنی)، مهدیه گلرو (فعال حقوق زنان و عضو کانون شهروندی زنان)، مهندس ژیلا شریعت پناهی (قرآن پژوه و پژوهشگر حوزه زنان)، دکتر ناهید توسلی (سردبیر مجله نافه و پژوهشگر حوزه زنان)، پردیس عامری (دانشجوی دکترای مطالعات زنان و پژوهشگر حوزه زنان)، فرزانه جلالی (کارشناس مردم شناسی و فعال حقوق زنان) و اطهر هادیان (نماینده بخش دانشجویی کمپین) سخنرانی کردند. در این برنامه علاوه بر سخنرانان و مدعوین، حدود هشتاد نفر از امضاکنندگان اولیه «کمپین تغییر چهره مجلس» که از طیف های گوناگون جامعه مدنی زنان هستند نیز حضور داشتند.
Image
رئیس جمهور قول داده که حافظ آراء مردم باشد
در ابتدای مراسم «شهلا لاهیجی»، به عنوان میزبان نشست با اشاره به این که در طول پنجاه سالی که روی مسائل زنان کار کرده ام، همواره این دغدغه را داشته ام که چرا مساله زنان مهم است، اظهار کرد: ایران امسال طبق تعهداتی که داده، باید تعداد نمایندگان زن در مجلس را به «سی درصد» نمایندگان مجلس برساند. وی ادامه داد: ما زنان نمی توانیم کاری را پیش ببریم اگر که دانش و آگاهی خود را بالا نبریم و ندانیم که چه می خواهیم و خواسته هایمان را چگونه پیش ببریم. باید بدانیم که مشکل ما زنان، مردان ما نیستند. بنابراین باید ریشه های اصلی را در رفتار و فرهنگ مان پیدا کنیم.

شهلا لاهیجی در ادامه سخنان اش افزود: «جان لاک» کشیش، فیلسوف و نویسندۀ آزادی خواه و پرآوازه قرن شانزدهم انگلستان، در مهم ترین اثر خود «در باره دولت» در مورد وضعیت جنگی و وضعیت صلح، می نویسد: «حتا در اجتماع نیز زمانی که امکان دسترسی به داور قانونی فراهم باشد اما بی عدالتی و فساد دستگاه عدالت باعث بازماندگی شخص از استیفای حق اش شده باشد، مشکل است که تصور کرد وضعیت موجود غیر از وضعیت «جنگی» است. یعنی زور و ستم از سوی هر کسی باشد، به هر حال زور و تجاوز محسوب می شود. خواه این ستم از سوی یک متجاوز خارجی باشد، خواه از سوی کسانی که منصوب به اجرای عدالت اند. طبعاً در چنین وضعیتی، مثل این است که به آن کسی که به او ظلم شده، اعلان جنگ داده شده است، آغاز اعلام جنگی راستین به ستمدیدگان است.»

لاهیجی ادامه داد که: با گذشت زمان و در پی تجارب و آزمون و خطای بسیار، سرانجام انسان دریافت که نمی تواند به تنهایی و در قالب زندگی سخت قانون طبیعت، به حیات فردی و جمعی خود ادامه دهد و حتا ممکن است از صحنه گیتی حذف شود یا اگر حذف هم نشود، به هیچ پیشرفتی در مسیر زندگی نایل نخواهد شد. زیرا یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین کارها، دفاع از جان و مال خویش و خانواده و بستگان اش بود. از این رو تصمیم گرفت کسانی را به عنوان وکیل انتخاب کند و با اعطای بخشی از حقوق و قدرت طبیعی خود به آنان، به مجلس بفرستد تا با اعطای بخشی از حقوق و قدرت طبیعی خود به این وکلا، از آنان بخواهد به جای او، از گروه و خانواده اش دادخواهی کنند. یعنی نمایندگان با تکیه به جوهره قانون و برای حفاظت از منافع موکلان خود، گرد هم آمدند. بر همین اساس بود که سبب شد متفکران، قانونی به نفع مردم بنویسند و این مکانی که این افراد جمع شدند از ابتدا «خانه ملت» نام گرفت. و خانه ملت یعنی خانه زنان و هم خانه مردان. این شکل از دموکراسی کهن نیز به نوعی در آفریقا و خاورمیانه هم دیده شده است.

شهلا لاهیجی در ادامه سخنان اش افزود: زنان ما باید و باید نمایندگان راستین خود را به آنجا که نام اش «خانه ملت» است بفرستند و از هیج چیز نترسند. باید زنان بسیاری خود را شایسته نمایندگی مردان و زنان این سرزمین بدانند تا دیگر هیچ کس با جعل نام نماینده قوه مقننه نتواند کلامی بر ضد منافع زنان بگوید و یا با قلدری و فحاشی به خیال خودش ترس در دل زنان ایجاد کند... دشمنان زنان، آن به اصطلاح نمایندگان «به فرموده»ای هستند که از حضور زنان توانا در جامعه وحشت دارند... آینده این سرزمین کهن جز با حرکت دوشادوش زنان و مردان، آن هم در فضایی آکنده از بوی خوش آزادی، به ثمر و برکت نمی نشیند.... لاهیجی در انتها گفت: رئیس قوه مجریه قول داده است در انتخابات پیش رو حافظ آرا و حقوق مردم باشد.
Image
پیش به سوی تغییر جهره مردانه مجلس
«شیوا نظرآهاری»، کنشگر حقوق زنان و عضو کانون شهروندی زنان هم در توضیح کمپین تغییر چهره مردانه مجلس گفت: مشارکت زنان می‌تواند هم به صورت کاندیداشدن برای نمایندگی مجلس باشد و هم به این صورت که دقت کنند تا به کاندیداهایی که ذهنیت زن ستیز دارند رأی ندهند. ما زنان نباید اجازه دهیم افرادی وارد مجلس شوند که با حقوق برابر و عادلانه برای زنان مخالفند. بنابراین باید در ابتدا کاری کنیم که زنان جامعه مان از انفعال خارج شوند و این اعتماد به نفس را به دست آورند که قدم پیش گذارند و کاندیدای نمایندگی در مجلس شوند. ما زنان در جامعه مان می توانیم به جای هزار کاندیدا، ده هزار کاندیدای زن داشته باشیم. چرا که برای راه‌یابی حداقل پنجاه زن به مجلس باید هزاران نفر خودشان را کاندیدای نمایندگی کنند. این مشارکت گسترده خودش حامل یک پیام روشن است که زن ها می‌خواهند وارد عرصه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری شوند. ما در این کمپین به پیشبرد این هدف کمک می‌کنیم.

شیوا نظرآهاری یادآوری کرد: کمپین سه کمیته اجرایی دارد. در کمیته «من کاندید می‌شوم» ما بر حق انتخاب شدن زنان تأکید می‌کنیم. شناسایی زنان توانمند از اصناف و اقشار گوناگون و تشویق آنان برای کاندیدا شدن، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، و نگارش لوایح برای تبعیض‌زدایی از قوانین موجود از جمله کارهایی است که در این کمیته انجام می‌دهیم. بلند شدن صدای زنان و افزایش فشار جامعه مدنی، طبعاً احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف را وا می دارد که زنان بیشتری را در لیست‌های انتخاباتی‌شان قرار دهند.

او در ادامه تشریح کمیته های کاری کمپین، گفت: در وهله دوم و در کمیته « 50 کرسی برای زنان برابری‌طلب»، ما باید بتوانیم این بحث را در سطح گسترده میان افکار عمومی مطرح کنیم. مردم باید بدانند که چرا افزایش حضور زنان در مجلس مهم است؟ خواسته ها و مطالبات زنان از مجلس چیست؟ چرا و چطور حضور تعداد بیشتر زنان برابری طلب در مجلس می تواند به بهبود وضعیت زنان جامعه کند. در واقع این کمیته راه ارتباطی کمپین با مردم است و از آنها می خواهد که در این طرح فعالانه مشارکت کنند.
Image
همین طور در کمیته " کارت قرمز به نمایندگان زن‌ستیز"، ما کارنامه و عملکرد کاندیداهای احتمالی مجلس را بررسی و به قضاوت افکار عمومی می‌گذاریم. مردم حق دارند که از پیشینه و عملکرد کسانی که می خواهند بهشان رأی بدهند آگاه شوند. به خصوص زنان باید بدانند که رأی دادن فقط یک مهر توی شناسنامه‌شان نیست، همان رأیی که می‌دهند ممکن است باعث شود که توی خیابان مأموران گشت ارشاد را روی سرشان بریزد. همان رأیی که می‌دهند ممکن است اسید شود و توی صورت شان پاشیده شود. آنها باید بدانند چطور مجلس می تواند با تصویب قوانین، کاری کند که زنان بیشتر و بیشتر خانه نشین شوند. چطور هیچ نماینده ای در مجلس اعتراض نمی کند به وضعیت اشتغال زنان، وضعیت زنان خودسرپرست و بیمه آنها. بنابراین ما با دقت کلیه سخنرانی ها و مواضع کاندیداهای مجلس را رصد می کنیم و آنها را به قضاوت افکار عمومی عرضه می کنیم.   

شیوا نظرآهاری با توضیح اهداف کمپین خاطرنشان کرد: در نهایت تمام هدف کمپین این است که به زنها بگوید که اگر خواستار تغییر در وضع قوانین و یا مناسبات حاکم در مجامع قانونگذاری در کشور هستند، می بایست خودشان آستین بالا بزنند و وارد این مجالس شوند، وگرنه انتظار توجه جدی به مطالبات زنان و حقوق برابر، از مجلسی که اکثریت نمایندگان اش را مردان تشکیل می دهند، طبعاً انتظار بیهوده ای است.    
Image
عرصه مشارکت سیاسی در ایران به شدت مردانه است

دکتر «ژاله شادی طلب»، جامعه شناس و استاد دانشگاه در ادامه برنامه به عنوان یکی از سخنرانان درباره فرصت های زنان در ایران اظهار کرد: قانون اساسی ما در فصل حقوق ملت فصل هایی دارد که به ما اجازه می دهد متقاضی ورود به مجلس و انتخاب نمایندگان باشیم. اصل 19، 20 و 21 که به حقوق زنان تأکید دارد. او در ادامه با اشاره به این که ما در کشورمان قوانینی داریم که به ما زنان کمک می کند، اظهار کرد: مردانه بودن جامعه سیاسی در همه دنیا وجود دارد البته در بعضی کشورها بیشتر و برخی کمتر. او ادامه داد: یک بین المجالس جهانی و یک بین المجالس قاره ای وجود دارد. در سایت بین المجالس جهانی جدولی وجود دارد که وقتی من دیدم متوجه شدم جامعه سیاسی همه کشورها مردانه است. با این حال در رواندا 64 درصد اعضای مجلس قانون گذاری اش زن هستند و این کشوری است که خیلی از ما ندیده ایم. بلیوی 53 و کوبا 49 درصد زن در مجلس دارند. این آمار جالبی است. بین این کشورها اگر کشورهای توسعه یافته را نگاه کنیم نروژ 40 و هلند 37 درصد زن در مجالس شان دارند. حالا ایران در مقایسه با کشورهای دیگر معلوم می شود که جامعه سیاسی ما زیادی مردانه است. ما جزو آخرین کشورهای هستیم که در بین 190 کشور دنیا رتبه 137 را داریم. در کشورهای مسلمان مثل مالزی 10 درصد نمایندگان اش در پارلمان زن هستند و مراکش هم 17 درصد. عربستان هم 19.9 درصد زن در پارلمان دارند اما ایران فقط 3 درصد زن در پارلمان دارد. البته کشورهای پایین تر از ما هم هستند مثل عمان. او ادامه داد: در کل دنیا حدود 23 درصد مجالس کل دنیا زن هستند. آسیا 19 درصد. جالب است که در سال 1945 بیست و شش پارلمان در دنیا وجود داشته است که در این پارلمان ها 3 درصد نمایندگان، زن بودند و امروز تعداد پارلمان ها به 190 رسیده و 22 درصد زنان هستند. اما این کنفرانس بین المجالس در سایتش می گوید که فرآیندی که ما طی کرده ایم تا به این بیست درصد رسیده ایم چه

متن کامل را در من پرس فارسی بخوانید.

 


نظرات()   
   
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها
html] [/html]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات